Alüminyum nedir?

Alüminyum nedir? Özellikleri

Alüminyum nedir atom numarası 13 bunun yanında simgesi Al olan kimyasal element.

özellikle Gümüş renkte, sünek bir metaldir.

Doğada genellikle boksit cevheri halinde bulunur hatta oksidasyona karşı üstün direnci ile tanınır.

özellikle Bu direncin temelinde pasivasyon özelliği yatar.

bunun yanı sıra Endüstrinin pek çok kolunda milyonlarca farklı ürünün yapımında kullanılmakta olup hatta dünya ekonomisi içinde çok önemli bir yeri vardır.

hatta Alüminyumdan üretilmiş yapısal bileşenler uzay ve havacılık sanayii için vazgeçilmezdir.

bundan dolayı Hafiflik ve yüksek dayanım özellikleri gerektiren hatta taşımacılık ve inşaat sanayiinde geniş kullanım alanı bulur.

Alüminyum Özellikleri

Alüminyum, özellikle yumuşak ve hafif bir metal olup mat gümüşümsü renktedir.

hatta Bu renk, havaya maruz kaldığında üzerinde oluşan özellikle ince oksit tabakasından ileri gelir.

özellikle Alüminyum, zehirleyici ve manyetik değildir.

ama Kıvılcım çıkarmaz.

hatta Saf alüminyumun çekme dayanımı yaklaşık 49 megapascal (MPa) iken alaşımlandırıldığında bu değer 700 MPa’a çıkar.

Yoğunluğu, çeliğin veya bakırın yaklaşık üçte biri kadardır.

özellikle Kolaylıkla dövülebilir, makinede işlenebilir ve dökülebilir.

sonuçta Çok üstün korozyon özelliklerine sahip olması, üzerinde oluşan oksit tabakasının koruyucu olmasındandır.

özellikle Elektrik iletkenliği %64,94 IACS’ dir (saf Al, 2 °C’de). Erime sıcaklığı 660 °C, kaynama sıcaklığı ise 2519 °C’dir.[1]

alüminyum nedir
alüminyum nedir

Aluminyum Kullanım alanları

Aluminyum kolay soğuyup ısıyı emen bir metal olması nedeniyle soğutma sanayinde geniş bir yer bulur.

Bakırdan daha ucuz olması ve daha çok bulunması,

işlenmesinin kolay olması ve yumuşak olması nedeniyle birçok sektörde kullanılan bir metaldir.

Aliminyum genel manada soğutucu yapımında, spot ışıklarda, mutfak gereçleri yapımında,

hafiflik esas olan araçların yapımında (uçak, bisiklet, otomobil motorları, motosikletler vb.) kullanılır.

Bunun yanında sanayide önemli bir madde olan alüminyum günlük hayatta her zaman karşımıza çıkan bir metaldir.

Alüminyumun diğer bir kullanım alanı ise asenkron motorlardır.

Saf alüminyum (~%99.7 Al) basınçlı döküm yöntemi ile asenkron motorların rotor üretiminde kullanılır.

Bakıra göre hafifliği, ucuzluğu ve göreceli olarak iyi elektriksel iletkenliğe sahip olması (~%59-60 IACS)

alüminyumun asenkron motor endüstrisinde geniş bir yer almasını sağlamaktadır.